A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła VI Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2023 roku nie przyznała nagrody głównej. Podjęto uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień dla:

Pani Marty Grzywacz za pracę pt. „Rola zielonego wodoru w zachowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”, której promotorem jest dr Bartosz Stachowiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pani Dominiki Łyś za pracę pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w Polsce w latach 2019-2022”, której promotorem jest dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, Uniwersytet Wrocławski

Tytuł Finalisty w VI Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką uzyskali:

Pan Patryk Bystroń za pracę pt. „Zróżnicowanie modeli systemów gwarantowania depozytów w kontekście zjawiska pokusy nadużycia”, której promotorem jest dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pani Joanna Tylawska za pracę pt. „Zjawisko oszustw i nadużyć finansowych w gospodarce oraz narzędzia je ograniczające”, której promotorem jest dr Agnieszka Skoczylas-Tworek, Uniwersytet Łódzki

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Link do wyróżnionej pracy licencjackiej Pani Marty Grzywacz pt. „Rola zielonego wodoru w zachowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”.