A A A

W dniu 22.05.2024 roku, w ramach cyklicznych środowych spotkań organizowanych przez PTE Oddział we Wrocławiu odbył się wykład dr Pawła Nowakowskiego pt. Obiektywna i samoistna wartość życia ludzkiego z perspektywy prakseologicznej.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu a także online. Udział w spotkaniu wzięli członkowie Zarządu i członkowie PTE O/Wrocław a także członkowie PTE z innych oddziałów w Polsce.
Po zakończonym wykładzie, Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak wręczył dr Pawłowi Nowakowskiemu certyfikat wygłoszenia wykładu.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład dr Pawła Nowakowskiego. Tytuł wystąpienia: Obiektywna i samoistna wartość życia ludzkiego z perspektywy prakseologicznej.


Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej. Serdecznie zapraszamy do siedziby PTE Oddział we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu, w dniu 22 maja 2024 o godzinie 17:00. Dostępna będzie również transmisja spotkania.

Szczegóły transmisji:

Spotkanie z dr Pawłem Nowakowskim
Środa, 22 maja · 17:00–18:30
Strefa czasowa: Europe/Warsaw
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/erk-mhqj-oha

Biogram:
Paweł Nowakowski – filozof polityczny, politolog i historyk; koordynator, kierownik i badacz w innowacyjnych projektach badawczych w ramach programów Horyzont 2020, Horyzont Europa, AAL, Erasmus+. Ekspert w dziedzinie foresightu. Tłumacz kilku monografii naukowych. Stypendysta The Ludwig von Mises Institute i współpracownik Instytutu Misesa. Jego zainteresowania naukowe obejmują libertarianizm, godność człowieka, etykę kapitalizmu, filozofię uprawnień i kulturę polityczną. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

W związku z obchodami Dnia Statystyki Polskiej (przypadającego na 9 marca), które mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu, w dniu 20.03.2024 roku odbył się wykład nt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Innowacje statystyczne”.

Wykład wygłosiły:
mgr inż. Halina Woźniak, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
oraz
dr Elżbieta Stańczyk, główny specjalista i ekspert Urzędu Statystycznego, adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


W wykładzie wzięli udział członkowie PTE, pracownicy Urzędu Statystycznego, uczestnicy zawodów okręgowych XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy uplasowali się w pierwszej siódemce oraz ich nauczyciele.
Podczas spotkania odbyło się również uroczyste podsumowanie zawodów okręgowych XXXVII OWE. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w okręgu dolnośląskim wręczono dyplomy oraz nagrody, natomiast nauczycielom wręczono podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie.

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie z prof. Markiem Kośnym pt. "Wynagrodzenia nauczycieli akademickich". Podczas spotkania prof. Kośny przedstawi wyniki swoich najnowszych badań, które w nowym świetle mogą postawić ostatnie podwyżki wynagrodzeń. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, serdecznie zapraszamy do naszej siedziby, przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu, 17 kwietnia 2024 o godzinie 18:00. Dostępna będzie również transmisja spotkania: https://meet.google.com/aka-yhon-cqo. Ze względu na ograniczenia techniczne, uczestnicy zdalni będą mogli zadawać pytania jedynie w formie pisemnej, na czacie spotkania.

 

W dniu wczorajszym, tj. 31.01.2024 roku odbyło się spotkanie członków Zarządu PTE O/Wrocław oraz członków PTE O/Wrocław.


Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Złotych Odznak Honorowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Złote Odznaki Honorowe PTE zostały przyznane i wręczone Pani mgr inż. Małgorzacie Drwiędze z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu oraz Pani mgr Marcie Helt z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu. Odznaczenia wręczył Prezes PTE Oddział we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak.


W drugiej części spotkania odbył się wykład mgr Dawida Cherubina. Temat wykładu: „Postrzeganie czynników geopolitycznych i ich wpływ na decyzje o podjęciu zagranicznych inwestycji bezpośrednich - prezentacja badań”.


Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu.