A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła XXVI Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2023 podjęła uchwałę o przyznaniu jednej nagrody głównej oraz jednego wyróżnienia.


Zwycięzcą XXVI Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2023 roku został Pan Patryk Dudek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, któremu Jury Konkursu przyznało nagrodę główną za pracę pt. „Analiza wpływu tweetów Elona Muska na rynek wybranych kryptowalut”, promotor: dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


Wyróżnienie zdobyła Pani Joanna Łukasiewicz za pracę pt. „Intensywność energetyczna produkcji żywności w Polsce”, której promotorem jest dr Bartłomiej Bajan, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tytuł Finalisty w XXVI Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską uzyskali:

Pani Joanna Bubak za pracę pt. „Determinanty polityki kredytowej banków krajów Północy i Południa”, której promotorem jest dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pani Wiktoria Jankowiak-Racko za pracę pt. „Dofinansowanie procesu kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami, a ich sytuacja na rynku pracy”, której promotorem jest dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk, Uniwersytet Wrocławski
Pan Marcin Kleczkowski za pracę pt. „Teoria struktury terminowej stóp procentowych. Estymacja krzywej dochodowości polskich obligacji skarbowych w latach 2019 - 2023”, której promotorem jest dr Karolina Daszyńska-Żygadło, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pani Julia Szczepańska za pracę pt. „Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych w warunkach szoku inflacyjnego w wybranych krajach”, której promotorem jest dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Link do nagrodzonej pracy magisterskiej Pana Patryka Dudka pt.„Analiza wpływu tweetów Elona Muska na rynek wybranych kryptowalut”;

Link do wyróżnionej pracy magisterskiej Pani Joanny Łukasiewicz pt.„Intensywność energetyczna produkcji żywności w Polsce”.

Wyniki XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku podjęła uchwałę o przyznaniu nagrody głównej oraz dwóch równorzędnych wyróżnień.


Zwyciężczynią XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2022 roku została Pani Aleksandra Siuda z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, której Jury Konkursu przyznało nagrodę główną za pracę pt. „Czynniki sukcesu pierwszych emisji publicznych spółek gamingowych”.

Laureatami XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską, którym Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia zostali:
• Pan Wojciech Jarosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. „Wpływ polityki makroostrożnościowej na zmiany podaży kredytu bankowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE)”.
• Pan Artem Koblyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pracę pt. „Analiza funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacyjnego jako podstawy bezpieczeństwa narodowego państwa i społeczeństwa”.


Członkini Jury Konkursu im. prof. Wincentego Stysia Pani prof. dr hab. Bożena Klimczak ufundowała dodatkową nagrodę dla Pana Artema Koblyka za podjęcie w swojej pracy ważnego i aktualnego problemu bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze nauk o bezpieczeństwie.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych podjęła uchwałę o przyznaniu:

I miejsca dla mgr Kacpra Patryka Ochockiego za pracę pt. „Regulacja rynków demerit goods”, której promotorem jest dr hab. Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej.

GRATULUJEMY !!!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku podjęła uchwałę o przyznaniu I miejsca oraz dwóch równorzędnych wyróżnień.


I miejsce przyznano mgr Michałowi Kulbackiemu za pracę pt. „Państwowe fundusze majątkowe jako element polityki antykryzysowej”, której promotorem jest dr hab. Krzysztof Falkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Dwa równorzędne wyróżnienia dla:
• mgr Wojciecha Pańki za pracę pt. „Badanie i ocena wybranych rozwiązań informatycznych dla wypożyczalni rowerów cargo wraz z projektem wersji docelowej”, której promotorem jest dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Jacka Żabińskiego za pracę pt. „Badanie skuteczności gry planszowej w kontekście zarządzania produkcyjną jednoosobową działalnością gospodarczą”, której promotorem jest dr Patryk Dunal, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Tytuł Finalisty w XXIV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską uzyskali:


• mgr Justyna Polcyn za pracę pt. „Wielokryterialna optymalizacja problemów lokalizacji i kompozycji taboru jako przykład strategicznego planowania systemu wypożyczalni rowerów cargo”, promotor dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Agnieszka Wysocka za pracę pt. „Uwarunkowania kształtowania się popytu i podaży na usługi lotnicze w warunkach pandemii”, promotor dr Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

 

Regulamin XXVII Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

im. prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości  obronioną w 2024 roku

 1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.

3. Terminy w postępowaniu konkursowym:

  • do 30 września 2024 - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2024 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2024 r. – recenzowanie prac; 
  • do 15 stycznia 2025 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2025 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.