A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła VI Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2023 roku nie przyznała nagrody głównej. Podjęto uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień dla:

Pani Marty Grzywacz za pracę pt. „Rola zielonego wodoru w zachowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”, której promotorem jest dr Bartosz Stachowiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pani Dominiki Łyś za pracę pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w Polsce w latach 2019-2022”, której promotorem jest dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, Uniwersytet Wrocławski

Tytuł Finalisty w VI Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką uzyskali:

Pan Patryk Bystroń za pracę pt. „Zróżnicowanie modeli systemów gwarantowania depozytów w kontekście zjawiska pokusy nadużycia”, której promotorem jest dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pani Joanna Tylawska za pracę pt. „Zjawisko oszustw i nadużyć finansowych w gospodarce oraz narzędzia je ograniczające”, której promotorem jest dr Agnieszka Skoczylas-Tworek, Uniwersytet Łódzki

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Link do wyróżnionej pracy licencjackiej Pani Marty Grzywacz pt. „Rola zielonego wodoru w zachowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”.

Wyniki V Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku nie przyznała nagród i wyróżnień.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych podjęła uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla:

• Pani Sylwii Cieślik za pracę pt. "Zastosowanie struktury Variable Interest Entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych", której promotorem jest dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

• Pana Przemysława Kocha za pracę pt. "Wybory parlamentarne w Polsce w XXI wieku w świetle Ekonomicznej teorii demokracji Anthony’ego Downsa", której promotorem jest dr Jakub Sukiennik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów.

GRATULUJEMY !!!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku nie przyznała I i II miejsca. Podjęto uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla:


Pana Marcina Kleczkowskiego za pracę pt. „Pandemia COVID-19 a rynek terminowy ropy naftowej”, której promotorem jest dr Aleksander Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pana Damiana Tomczyka za pracę pt. „Analiza sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce na przykładzie rynku fotowoltaiki w latach 2015-2020”, której promotorem jest dr Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński


Tytuł Finalisty w IV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką uzyskali:


Pan Krzysztof Drużyński za pracę pt. „Lean management jako narzędzie do kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa”, promotor dr Wojciech Strzelczyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
• Pani Wiktoria Gromulska za pracę pt. „Badanie postaw i zachowań konsumentów wobec produktów do pielęgnacji skóry”, promotor dr hab. Agnieszka Stanimir, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Pani Wiktoria Jankowiak-Racko za pracę pt. „Ocena efektywności inwestycji w spółki medyczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i NEW CONNECT przy wykorzystaniu taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji”, promotor dr Monika Mościbrodzka, Uniwersytet Wrocławski
• Pani Oliwia Witecka za pracę pt. „BUSINESS ANGELS NA RYNKU EUROPEJSKIM”, promotor dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki


WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

 

Regulamin VII Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

im. prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości   obronioną w 2024 roku

 

  1. Nagrody w konkursie przyznaje się  za prace licencjackie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.
  3. Terminy w postępowaniu konkursowym:
  • do 30 września 2024 r. - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2024 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2024 r. – recenzowanie prac;
  • do 15 stycznia 2025 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2025 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.