A A A

W dniu 05.04.2024 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyła się część pisemna zawodów centralnych XXXVII OWE dla uczestników z okręgu dolnośląskiego.
Do zawodów centralnych, części pisemnej zakwalifikowało się trzech uczestników z okręgu dolnośląskiego:
1. Paweł Błażków z I Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze
2. Michał Ptaszkowski z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu
3. Tomasz Woźniak z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Lista uczestników zakwalifikowanych do części ustnej zawodów centralnych XXXVII OWE zostanie ogłoszona w dniu 06.04.2024 roku.
Egzaminy ustne XXXVII OWE odbędą się w Warszawie w dniu 12.04.2024 roku.

Uczestnicy części pisemnej zawodów centralnych XXXVII OWE z okręgu dolnosląskiego Od lewej: dr Mikołaj Klimczak, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska